Krista Putna

Zvērināta advokāte

Advokatūra

Zvērināta advokāte
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2013

Izglītība

Mag. iur. grāds tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās mūsu komandai Krista kopš 2011.gada ir darbojusies individuāli praktizējoša zvērināta advokāta birojā, pārsvarā specializējoties civiltiesību jautājumos (saistību tiesības, komerctiesības, ģimenes tiesības). Pirms tam Krista ir guvusi arī praktisku pieredzi valsts pārvaldē - Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē, LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamentā.

Kopš 2013.gada Krista ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs un zvērināta advokāta palīga praktizēšanas laikā ir sniegusi juridisko palīdzību, kas saistīta ar dažādu juridiska rakstura jautājumu risināšanu privāto un publisko tiesību nozarēs, personu interešu pārstāvību tiesās un valsts pārvaldes iestādēs, kā arī dažādu juridisko dokumentu, tostarp pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai, sagatavošanu, apgūstot zināšanas un iegūstot praktisku pieredzi dažādu kategoriju lietās (civillietas, administratīvās lietas, krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas). Krista pēdējo gadu laikā ir pabeigusi vairākus apmācību kursus, papildinot zināšanas līgumtiesību, šķīrējtiesas procesa, datu apstrādes un citos jautājumos. 2018.gadā Krista ir uzņemta zvērinātu advokātu skaitā.

Krista mūsu birojā darbojas kā zvērināta advokāte, specializējoties civiltiesību jautājumos, izstrādājot dažāda veida līgumu un citu juridisku dokumentu projektus.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu