Lauma Jeremičeva

Juriste

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās Spīgulis & Kukainis, Lauma kā brīvprātīgā konsultante ģimenes tiesību jautājumos darbojās krīzes centrā “Skalbes”, bet pēc tam uzsāka sadarbību ar centru “Marta”, kur piedalījās projekta izstrādē par juridiskās palīdzības sniegšanu sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. Lauma šo projektu vadīja divus gadus, pēc tam vairāk pievēršoties tieši juridisko pakalpojumu sniegšanai, un turpināja sadarbību ar centru “Marta” līdz pat 2014. gadam. Sadarbības ietvaros Lauma sniedza juridisko palīdzību šķiršanās lietās, tai skaitā strīdos par bērnu uzturēšanu, dzīvesvietu, saskarsmi un laulāto kopmantas sadali, gūstot vērtīgu pieredzi ģimenes tiesībās.

Vienlaikus vairāk nekā desmit gadus Lauma darbojās kā juriste individuāli praktizējoša zvērināta advokāta birojā, gūstot pieredzi gan dažādu tiesvedības dokumentu izstrādē civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, krimināltiesībās, gan dažādu līgumu projektu sagatavošanā un juridisko jautājumu izpētē.

Lauma mūsu birojā darbojas kā juriste, specializējoties ģimenes tiesībās. Viņa izstrādā tiesvedības dokumentu projektus, kā arī dažāda veida vienošanās un līgumus saistībā ar laulības šķiršanas jautājumiem, bērnu uzturēšanu un aizgādību, saskarsmes tiesību izmantošanas noteikšanu un citiem ģimenes tiesību jautājumiem. Papildus Lauma gatavo dokumentu projektus arī saistību un administratīvajās tiesībās.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu