Ričards Merķis

Jurists

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās Birojam, Ričards vairākus gadus guvis pieredzi strādājot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā kā tiesas sēžu sekretārs un noteiktu laiku arī kā tiesneša palīgs. Šajā laikā Ričards guvis pieredzi tiesas dokumentu sagatavošanā, kā arī pieredzi normatīvo aktu izpratnē un piemērošanā civillietās.

Tāpat Ričards guvis pieredzi vairākus gadus strādājot Valsts policijas Kriminālpolicijas pārvaldē, kur tostarp plānojis un veicis kriminālprocesuālās un operatīvās darbības lietās saistībā ar ekonomiska rakstura noziegumiem un noziegumiem tautsaimniecībā, gatavojis procesuālos dokumentus normatīvos aktos noteiktos gadījumos.

Ričards tostarp guvis pieredzi arī strādājot Luminor Group, kur darbojies AML/CFT un sankciju jautājumos, kā arī veicis izpētes darījumiem un klientiem saistībā ar iespējamo naudas atmazgāšanas, terorisma finansēšanas, vietējo un starptautisko sankciju risku. Ričards stažējies Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, darbojoties ar tiesību jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības tiesības, tai skaitā konkurences tiesības un intelektuālā īpašuma tiesības.

Ričards tiek piesaistīts galvenokārt biroja konkurences tiesību lietām, veicot dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti, teorētisku atzinumu un atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu, kā arī tiesiskā regulējuma juridisko izpēti.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu