Privātuma atruna

Šī tīmekļa vietne pieder, un to uztur SIA “ZAB Spīgulis & Kukainis” (turpmāk – Birojs), nodokļu maksātāja numurs 40203344712, adrese: Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 6721 4272, e-pasts: law@ska.lv. Norādītie saziņas līdzekļi izmantojami saziņai par jautājumiem, pieprasījumiem, komentāriem, kas skar šo privātuma atrunu.

Birojs pilnībā respektē ikviena šīs tīmekļa vietnes apmeklētāja tiesības uz privātumu, tāpēc bez Jūsu piekrišanas un atbilstošas informēšanas Birojs Jūsu personas neievāks un neapstrādās. Ja nodosiet Birojam savus personas datus citos veidos, Birojs tos apstrādās, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu normatīvo aktu prasības.

Apmeklējot Biroja tīmekļa vietni www.ska.lv, Birojs Jūsu personas datus neievāc, izņemot, ja Jūs izmantojat kādu no tīmekļa vietnē norādītajiem saziņas veidiem, piemēram, e-pastu, un pats pēc savas iniciatīvas sazināties ar biroju un tādā veidā nododat Birojam kādus savus personas datus.

Birojs tīmekļa vietnes www.ska.lv uzturēšanā izmanto Google Analytics pakalpojumus, tāpēc informāciju par Biroja tīmekļa vietnes apmeklētājiem un to darbībām tīmekļa vietnē fiksē (ieraksta) Google Analytics. Šādā veidā ierakstīto informāciju Birojs izmanto tikai statistikas nolūkos, lai uzlabotu šīs tīmekļa vietnes lietojamību, un ievāktie dati netiek izmantoti, lai Jūs personīgi identificētu. Google Analytics pakalpojuma ietvaros tiek ierakstīta šāda informācija par Biroja tīmekļa vietnes apmeklētāju:
• web servera adrese;
• domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net);
• iepriekšējā tīmekļa vietne, no kuras apmeklētājs ir sasniedzis Biroja tīmekļa vietni, ieskaitot jebkādus meklējumu terminus, kas izmantoti;
• dati, kas norāda uz apmeklētāju plūsmu ap šo tīmekļa vietni (piemēram, lapas, kurām piekļūts un dokumenti, kuri lejupielādēti);
• kāda veida tīkla pārlūkprogrammu lietotājs izmantoja.

Biroja tīmekļa vietne izmanto arī sīkdatnes jeb tā sauktos cookies. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un uzglabāta ierīcē (piemēram, datorā vai mobilajā telefonā), ar kuru tiek izmantots tīmekļa vietnes pārlūks. Sīkdatne saglabā tīmekļa vietni ierīcē un izmanto tīmekļa vietni nākamajā reizē, kad apmeklējat to, savukārt Birojam sīkdatne ļauj atpazīt Jūsu pārlūku nākamajā reizē, kad atverat vietni. Līdz ar to sīkdatne darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, jo ļauj Biroja tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp ļauj atcerēties Jūsu uzstādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm un iespējām tās pārvaldīt vai izdzēst var iegūt šeit: www.aboutcookies.org.

Birojs izmanto sīkdatnes, lai tādā veidā atvieglotu un padarītu ērtāku Jūsu atkārtotu Biroja tīmekļa vietnes apmeklēšanu. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietne atcerēties:
vai esat iepriekš piekritis sīkdatņu izmantošanai; Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu; Google Analytics – tīmekļa vietnes lietošanas datu ievākšanai statistikas nolūkos.

Biroja tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics pakalpojums, kā arī ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes, kas palīdz Birojam uzlabot šīs tīmekļa vietnes satura kvalitāti un pielāgot to lietotāju vajadzībām.

Ja nevēlaties, lai Biroja tīmekļa vietne iegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm šajā tīmekļa vietnē, aktivizējiet Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku šeit https://support.google.com/analytics/answer/181881. Izmantojot šo papildrīku, Jūs varēsiet sazināties ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai tur norādītu, ka dati par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Jums ir arī brīvi pēc saviem ieskatiem iespējams kontrolēt sīkdatņu izmantošanu un tās izdzēst. Plašāka informācija par šo opciju pieejama šeit: www.aboutcookies.org. Ja vēlaties, Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas ir Jūsu ierīcē (piemēram, datorā vai mobilajā telefonā). Tāpat arī Jūs varat lielāko daļu pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai sīkdatņu ievietošana datorā būtu bloķēta. Šīs iespējas izmantošanas gadījumā ņemiet vērā, ka Jums būs manuāli jāpielāgo tīmekļa vietnes iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, kā arī ņemiet vērā, ka sīkdatņu izmantošanas bloķēšanas rezultātā Jums var daži pakalpojumi un funkcijas varētu nedarboties.