Agnese Birkenšteina

Juriste

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Agnese, pirms pievienošanās Spīgulis & Kukainis komandai, vairākus gadus ir strādājusi kā juriste zvērināta notāra birojā. Šajā laikā iegūta pieredze dažādu juridisko dokumentu projektu sagatavošanā, jautājumu risināšanā saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, mantojuma lietu kārtošanā, kā arī mantošanas plānošanā, un laulības šķiršanas lietu kārtošanā.

Agnese tiek piesaistīta galvenokārt biroja nekustamo īpašumu un mantojuma tiesību lietās, veicot dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti, teorētisku atzinumu un atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu, kā arī tiesiskā regulējuma juridisko izpēti.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu