Dairis Anučins

Zvērināta advokāta palīgs

Advokatūra

Zvērināta advokāta palīgs
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2019

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak.sc.soc. komunikācijas zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam Dairis strādāja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, gatavojot un sniedzot ar iestādes darbu saistītas juridiska rakstura atbildes Latvijas un ārvalstu medijiem, kā arī tiešsaistē sniedzot juridiska rakstura konsultācijas un skaidrojumus iedzīvotājiem plašā ar policijas darbu saistītu jautājumu lokā. 2016. gadā iecelts nodaļas vadītāja vietnieka amatā, kur risinājis nodaļas darba organizatoriskos jautājumus, kā arī līdzdarbojies kopīgo iestādes vadības līmeņa jautājumu risināšanā. Darbojies vairākās iestādes un starpresoru darba grupās jautājumos par normatīvā regulējuma izmaiņām un pilnveidošanu, kā arī citiem sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem.

2017. gada maijā, īstenojot karjeras tālākos mērķus, pievienojies Spīgulis & Kukainis komandai.

Dairis specializējas galvenokārt vispārīgajos administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos, enerģētikas tiesību jomā, būvniecības tiesībās un nodokļu tiesību jautājumos. Dairis darbojas arī civiltiesību jomā, risinot dažāda veida juridiskos jautājumus galvenokārt nekustamo īpašumu tiesību un dzīvokļu tiesību nozarēs, patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kā arī dažādu civiltiesisku līgumu un citu juridisku dokumentu sagatavošanā.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu