Dairis Anučins

Jurists

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak.sc.soc. komunikācijas zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam Dairis strādāja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, gatavojot un sniedzot ar iestādes darbu saistītas juridiska rakstura atbildes Latvijas un ārvalstu medijiem, kā arī tiešsaistē sniedzot juridiska rakstura konsultācijas un skaidrojumus iedzīvotājiem plašā ar policijas darbu saistītu jautājumu lokā. 2016. gadā iecelts nodaļas vadītāja vietnieka amatā, kur risinājis nodaļas darba organizatoriskos jautājumus, kā arī līdzdarbojies kopīgo iestādes vadības līmeņa jautājumu risināšanā. Darbojies vairākās iestādes un starpresoru darba grupās jautājumos par normatīvā regulējuma izmaiņām un pilnveidošanu, kā arī citiem sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem.

2017. gada maijā, īstenojot karjeras tālākos mērķus, pievienojies Spīgulis & Kukainis komandai jurista palīga amatā.

Dairis veic dažādu juridisku jautājumu un tiesiskā regulējuma teorētisku izpēti un teorētisku atzinumu sagatavošanu, kā arī atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu, darbojoties galvenokārt administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos, patērētāju tiesību aizsardzības jomā, enerģētikas tiesību jomā un nodokļu tiesību jautājumos. Dairis nodrošina arī juridisko dokumentu tulkojumus.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu