Dāvids Andris Blehmanis

Zvērināta advokāta palīgs

Advokatūra

Zvērināta advokāta palīgs
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2023

Izglītība

Doktora studiju programma “Tiesību zinātne” (no 2020. gada)
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Mag. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Pieredze

Dāvids, pirms pievienošanās biroja Spīgulis & Kukainis komandai, vairākus gadus strādāja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā kā tiesneša palīgs. Šajā darba pieredzē Dāvids ieguva padziļinātas zināšanas par tiesvedības procesu un visa veida civilprocesuālajiem jautājumiem, kā arī ieguva pieredzi nolēmumu un dažādu tiesas dokumentu projektu sagatavošanā. Pirms tam Dāvids bija individuāli praktizējošs jurists, sniedzot klientiem pārstāvību un konsultācijas dažādos juridiska rakstura jautājumos. Pirms jurista kvalifikācijas iegūšanas Dāvids ir darbojies gan zvērinātu advokātu birojā, gan arī ar apsaimniekošanas jautājumiem saistītās sabiedrībās, gūstot praktisku pieredzi dažādu dokumentu izstrādē.

Darbojoties birojā, Dāvids nodrošina juridisko palīdzību dažādu kategoriju civillietās. Sagatavo dažādus procesuālus dokumentus un piedalās tiesvedības stratēģijas izstrādē, kā arī veic komplicētu juridiska rakstura jautājumu padziļinātu izpēti.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu