Evisa Matejūna

Jurista palīgs

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē - 2024 (plānots)
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, Komercdarbības speciālists
Latvijas Biznesa koledža, Rīga, Latvija

Pieredze

Evisa galvenokārt veic dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti, teorētisku atzinumu un atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu, kā arī tiesiskā regulējuma juridisko izpēti.

Tāpat arī Evisa nodrošina dažādu ar juridisko personu komercdarbību saistītu dokumentu projektu sagatavošanu un noformēšanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Valodas

Latviešu, angļu un krievu