Ieva Krūmiņa

Juriste

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās Spīgulis & Kukainis Ieva vairākus gadus strādājusi Rīgas pilsētas tiesā kā tiesneša palīdze, gūstot pieredzi normatīvo tiesību aktu piemērošanā dažādu civillietu kategorijās, tostarp apdrošināšanas un komerctiesību jautājumos, maksātnespējas procesa lietās. Tāpat Ieva guvusi pieredzi Tieslietu ministrijā kā juriste, strādājot ar komerctiesību jautājumiem, sniedzot juridiskus atzinumus par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā un dažādiem tiesību aktu projektiem.

Birojā Spīgulis & Kukainis Ieva specializējas galvenokārt civillietās – saistību un lietu tiesībās, ģimenes tiesībās, komerctiesības, darba tiesībās, maksātnespējas procesa tiesībās, tā arī vispārīgajos administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu