Paula Kreicšteina

Zvērināta advokāte

Advokatūra

Zvērināta advokāte
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2015

Izglītība

Mag. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Pieredze

Paula, pirms pievienošanās birojam Spīgulis & Kukainis, piecus gadus strādāja Rīgas apgabaltiesā (Civillietu tiesas kolēģija), darbojoties kā tiesas sēžu sekretāre un tiesneša palīdze. Šīs darba pieredzes laikā iegūtas zināšanas par tiesvedības procesu tiesā, dažādiem civilprocesuāliem jautājumiem, kā arī normatīvo tiesību aktu piemērošanu dažādās civillietu kategorijās.

Birojā Spīgulis & Kukainis Paula specializējas kā civillietās - zaudējumu un parāda piedziņas lietas, konkurences tiesības, darba tiesības, komerctiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, tā arī administratīvajās lietās, risinot dažāda spektra juridiskus jautājumus un gatavojot juridiska satura dokumentus.

Darbojoties Birojā, Paula nodrošina pilna spektra juridisko palīdzību dažādu kategoriju civillietās, tostarp konkurences tiesību lietās, zaudējumu un parāda piedziņas lietās, kas tostarp aptver specifiskus jautājumus saistībā ar IT un mežsaimniecības nozarēm. Paula pārstāv klientus visu instanču tiesās, sniedz juridisko palīdzību, izstrādā tiesvedības stratēģiju, nodrošinot pilna spektra klienta atbalstu tiesvedības procesā, gatavo dažāda veida procesuālus dokumentus un atzinumus. Paula tostarp veic juridisko izpēti un gatavo atzinumus ar klientu darbību saistītajos jautājumos un konsultē klientus.

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Uzraudzības un kontroles komisija – kopš 2022. gada Paula darbojas kā locekle Uzraudzības un kontroles komisijā. Uzraudzības un kontroles komisija izveidota kā pastāvīga komisija ar apmācības, uzraugošas, kontroles, pārstāvības un lemjošas institūcijas pienākumiem un tiesībām. Komisija veic un nodrošina zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apmācību, uzraudzību un kontroli, tai skaitā, pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi kā uzraudzības un kontroles institūciju saskaņā ar normatīviem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu