Paula Kreicšteina

Zvērināta advokāte

Advokatūra

Zvērināta advokāta palīgs
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2015

Izglītība

Mag. iur. grāds tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnēs
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Pieredze

Paula, pirms pievienošanās birojam Spīgulis & Kukainis 2014.gada oktobrī, piecus gadus strādāja Rīgas apgabaltiesā (Civillietu tiesas kolēģija), darbojoties kā tiesas sēžu sekretāre un tiesneša palīdze. Šīs darba pieredzes laikā iegūtas zināšanas par tiesvedības procesu tiesā, dažādiem civilprocesuāliem jautājumiem, kā arī normatīvo tiesību aktu piemērošanu dažādās civillietu kategorijās.

Birojā Spīgulis & Kukainis Paula specializējas kā civillietās (zaudējumu un parāda piedziņas lietas, konkurences tiesības, darba tiesības, komerctiesības, intelektuālā īpašuma tiesības), tā arī administratīvajās lietās, risinot dažāda spektra juridiskus jautājumus un gatavojot juridiska satura dokumentus. 

Paula nodrošina arī dažādu ar juridisko personu komercdarbību saistītu dokumentu sagatavošanu un noformēšanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Pēc uzņemšanas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā zvērināta advokāta palīga statusā, Paula, sākot no 2016.gada, pārstāv biroja Spīgulis & Kukainis klientu intereses arī tiesvedības procesos tiesā dažādu kategoriju civillietās un administratīvajās lietās, kā arī nodrošina aizstāvību un pārstāvību krimināllietās.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu