Ārstniecība un farmācija

Spīgulis & Kukainis ir plaša pieredze ar ārstniecības un farmācijas jomu saistīto jautājumu risināšanā. Birojs sniedz klientiem juridisko palīdzību tādu jautājumu risināšanā kā:

  • klientu darbības atbilstības nodrošināšana ārstniecību un farmāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām
  • atbilstošo licenču un sertifikātu saņemšana
  • palīdzība konkurences strīdu risināšanā
  • darbības atbilstības konkurences tiesībām nodrošināšana
  • palīdzība uzņēmumu apvienošanās darījumu organizēšanā un saskaņošanā konkurences padomē
  • intelektuālā īpašuma, tostarp preču zīmju un patentu reģistrēšana un aizsardzība
  • pārstāvība uzraugošajās institūcijās.

Pieredze

2009

Birojs pabeidz apvienošanās darījumu starp Latvijas lielāko zāļu vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, saņemot atļauju apvienoties no Konkurences padomes. Minētais darījums uzskatāms par lielāko apvienošanos farmācijas sektorā Latvijā pēdējos gados. Birojs pārstāvēja abus apvienošanās dalībniekus Konkurences padomes atļaujas saņemšanai.