Imigrācijas tiesības

Veiksmīga biznesa attīstīšana Latvijā bieži vien pieprasa ārzemju organizāciju vai privātpersonu investīcijas vai ārvalstu darbinieku nolīgšanu. Spīgulis & Kukainis dod padomus, ietverot visus aspektus, saistībā ar Latvijas darba atļauju un/vai Latvijas uzturēšanās atļauju nodrošināšanu tādā kārtībā, lai mūsu klienta komanda var ātri un efektīvi pārcelt nepieciešamo personālu uz savu uzņēmējdarbības pārstāvniecību Latvijā, kā arī sniedz pilna apmēra palīdzību personām, kuras ir tiesīgas pretendēt un vēlas iegūt Latvijas pilsonību.

  • Vīzu un uzturēšanās atļauju pieprasījumu noformēšana
  • Uzturēšanās atļauju, pārrobežu laulību jautājumu risināšana
  • Darba atļauju pieprasījumu noformēšana
  • Pilsonības un dubultpilsonības iegūšanas jautājumu risināšana
  • Imigrācijas iestāžu lēmumu pārsūdzēšana

Pieredze

2011

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc Biroja sagatavotās pārsūdzības ir atzinusi kļūdu savā iepriekšējā lēmumā un izsniegusi termiņuzturēšanās atļauju Biroja klientam – Austrālijas pilsonim.

2010

Tiek sekmīgi pabeigts termiņuzturēšanās atļauju un darba atļauju Latvijā saņemšanas process Indijas pilsoņiem, lai tiktu nodrošināta viena no lielākajiem "Lattelecom" informācijas tehnoloģiju (IT) projektiem izpilde sadarbībā ar Indijas kompāniju „Tech Mahindra”, kurā darbojas 35 000 darbinieku.