Intelektuālā īpašuma tiesības

Spīgulis & Kukainis piedāvā padomus intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju jautājumos. Mēs vienmēr vēršam uzmanību uz esošo tirgus stāvokli, kurā darbojas klients, tādā veidā palielinot intelektuālā īpašuma vērtību, identificējot, novērtējot un aizsargājot intelektuālā īpašuma aktīvus.

  • Latvijas preču zīmes, autortiesības un patenti
  • Eiropas Savienības preču zīmes, Eiropas patenti
  • Amerikas Savienoto Valstu preču zīmes, autortiesības un patenti
  • Intelektuālā īpašuma novērtēšana, pārvaldīšana un aizsardzības stratēģija
  • Pārstāvība Latvijas domēna nosaukumu strīdos
  • Esošā Latvijas patenta un preču zīmes uzraudzība un viedokļa izteikšana
  • Kopuzņēmuma attīstīšanas līgumi un tehnoloģiju nodošana