Komerctiesības

Spīgulis & Kukainis piedāvā pilna apjoma konsultatīvos pakalpojumus attiecībā uz Jūsu jautājumiem juridiskajā sfērā un var palīdzēt visos Jums nepieciešamajos komerctiesību jautājumos kā Latvijā, tā ārvalstīs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādiem pakalpojumiem:

 • Komersantu dibināšana, reorganizācija, darbības apturēšana, un likvidācija Latvijā
 • Kompāniju un trastu dibināšana un pārvalde ārzemju jurisdikcijās
 • Kapitālsabiedrību apvienošanās un pārņemšana
 • Komersantu pārvalde
 • Izmaiņas kapitālsabiedrību valdes un dalībnieku (akcionāru) sastāvā
 • Pilns pakalpojumu spektrs saistībā ar komersantu dibināšanas, izmaiņu, reorganizācijas, darbības apturēšanas un likvidācijas reģistrēšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
 • Kapitālsabiedrību kapitāla daļu atsavināšanas darījumi, akcionāru un dalībnieku līgumi
 • Ieguldījumu strukturēšana komercsabiedrību pamatkapitālā, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana
 • Pilnvaru izstrāde komersantu vadības vajadzībām
 • Nodokļu strukturēšana un sloga samazināšana
 • Kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) strīdu risināšana, tajā skaitā pārstāvot Latvijas Republikas tiesās un šķīrējtiesās
 • Juridiskās adreses nodrošināšana klientiem – juridiskajām personām
 • Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana klientiem, piesaistot pieredzējušus ārpakalpojumu sniedzējus
 • Hipotēkas, ķīlas, komercķīlas un citu nodrošinājumu nodibināšana un reģistrēšana

Pieredze

2017

Birojs veic komercsabiedrības, kuras vienīgais dalībnieks bija miris, likvidāciju, likvidācijas procesā ar policijas piesaistīšanu atgūstot komercsabiedrībai piederošo mantu, kā arī likvidācijas procesa rezultātā nodrošinot komercsabiedrības dalībnieka mantiniekam naudas līdzekļu saņemšanu