Krimināltiesības

Spīgulis & Kukainis advokātiem ir liela pieredze klientu kā cietušo personu interešu pārstāvēšanā kriminālprocesos. Mēs cenšamies maksimāli nodrošināt to, lai klients saņemtu pēc iespējas taisnīgāku un pilnīgāku mantisku un morālu apmierinājumu kā kriminālprocesā cietusī persona. Biroja advokāti nodrošina pilnu klienta-cietušās personas pārstāvību kriminālprocesā, sākot ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu, līdz pat pārstāvībai tiesvedībā visās tiesu instancēs, kā arī jebkuros mantiskos jautājumos saistībā ar kriminālprocesa norisi.

  • Klientu konsultēšana par tiesiski efektīvāko rīcību, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu
  • Noziedzīgu nodarījumu identificēšana un iesniegumu tiesībsargājošajām iestādēm sagatavošana par jebkuriem noziedzīgiem nodarījumiem
  • Klienta-cietušās personas interešu pārstāvēšana pirmstiesas kriminālprocesā
  • Klienta-cietušās personas interešu pārstāvēšana krimināllietu izskatīšanā tiesā
  • Pieteikumu par kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā sagatavošana
  • Klientu interešu pārstāvēšana visos mantiskajos jautājumos kriminālprocesu ietvaros