Nodokļu un finanšu tiesības

Spīgulis & Kukainis advokāti sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos privātpersonām un juridiskām personām saistībā ar Latvijas nodokļu tiesībām un tiesvedību ar Latvijas nodokļu pārvaldes institūciju (Valsts ieņēmumu dienestu). Jebkurš Spīgulis & Kukainis klienta vārdā dibinātais uzņēmums vai jebkurš uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšanas darījums, kurā mēs esam iesaistīti, vienmēr saņems pienācīgu uzmanību attiecībā uz šāda uzņēmuma nodokļu politiku un finansēšanas jautājumiem.

  • Nodokļu plānošana un optimizācija
  • Ārvalstu uzņēmumi un to struktūras
  • Latvijas ekspatriantu reģistrēšana nodokļu maksātāju statusā
  • Latvijas nodokļu deklarāciju sagatavošana
  • Nodokļu auditu rezultātu, aprēķinu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
  • Vadības un menedžmenta konsultēšana nodokļu politikas jomā
  • Uzturēšanās atļauju kārtošana sakarā ar dubultās nodokļu neaplikšanas līgumiem

Pieredze

2018

Administratīvā apgabaltiesa apmierināja Biroja klienta pieteikumu pret Valsts ieņēmumu dienestu. Administratīvā apgabaltiesa spriedumā atzina, ka Valsts ieņēmumu dienests ir nepamatoti aprēķinājis un uzlicis par pienākumu biroja klientam maksāt pievienotās vērtības nodokli un nokavējuma naudu par precēm, kuras nav nonākušas Latvijas ekonomiskajā apritē.

2017

Administratīvā rajona tiesa apmierināja Biroja pārstāvētā klienta pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma (VID) atcelšanu daļā, ar kuru VID audita rezultātā bija noteicis Biroja klientam papildus maksājumus valsts budžetā vairāk kā 2,2 miljoni euro apmērā. Tiesa atzina, ka VID nepamatoti ierobežoja Biroja klienta tiesības veikt priekšnodokļa atskaitījumus, kā arī VID nepamatoti bija veicis korekcijas Biroja klienta uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā, nepamatoti aprēķinājis soda naudu un nokavējuma naudu.