Patērētāju tiesību aizsardzība

Patērētāju aizsardzības tiesību jautājumi ir aplūkojami no divām pusēm – no uzņēmēja kā puses, kuram savā saimnieciskajā darbībā ir pienākums ievērot un nodrošināt patērētāju tiesības, un no pircēja vai pakalpojuma saņēmēja kā puses, kurai ir tiesības pieprasīt, lai tās kā patērētāja tiesības tiktu ievērotas. Spīgulis & Kukainis advokātiem ir liela pieredze attiecīgo jautājumu risināšanā, dažādu strīdu ietvaros pārstāvot gan klientus-uzņēmējus, gan klientus-patērētājus. Tā rezultātā ir uzkrāta teorētisku un praktisku zināšanu bagāža, kas ļauj ātri rast katrā situācijā un katram klientam piemērotāko risinājumu jau esošā, vai potenciāli gaidāmā strīdā patērētāju tiesību jomā, vai arī parūpēties par tādiem līgumu un darījumu nosacījumiem, kas ļaus pēc iespējas izvairīties no potenciāliem patērētāju tiesību aizsardzības strīdiem.

  • Patērētāju tiesību aizsardzības normām un prasībām atbilstošu līgumu un darījumu nosacījumu sagatavošana
  • Juridiskā palīdzība patērētājiem savu tiesību aizsardzībā
  • Juridiskā palīdzība uzņēmējiem strīdos patērētāju tiesību aizsardzības jomā
  • Klientu pārstāvība un pilna juridiskā palīdzība klientiem saistībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumiem
  • Iesniegumu un sūdzību sagatavošana saistībā ar negodīgas komercprakses gadījumiem
  • Juridiskā palīdzība jautājumos saistībā ar reklāmas tiesībām un to iespējamiem pārkāpumiem