Transports, loģistika un kuģniecība

Spīgulis & Kukainis dod padomus klientiem visās sfērās, kas saistītas ar transporta industriju, ieskaitot kuģniecību, dzelzceļu, sabiedrisko transportu, ceļus un aviāciju. Mēs sniedzam padomus vietējiem un starptautiskiem klientiem viņu darbībai Latvijas ostās. Mēs esam aktīvi pārstāvējuši vairākus uzņēmumus visās Latvijas tiesu instancēs, visos līmeņos un Latvijas Konkurences padomē strīdos, kas skāruši Rīgas brīvostu un Ventspils brīvostu.

Tāpat Spīgulis & Kukainis pārstāvēja klientu Eiropas Komisijā saistībā ar Rīgas brīvostas pārvaldes konkurences tiesību pārkāpumiem. Artūrs Spīgulis pārstāv vairākus no pasaules līderiem savās komercdarbības jomās gan attiecībā uz to darbību Latvijas teritorijā, gan ārpus tās.

  • Līgumi par komercdarbības veikšanu ostas teritorijās
  • Piekļuve ostas infrastruktūrai, investīciju ieguldīšana ostās un to aizsardzība
  • Termināļu būvniecības līgumiskā nodrošināšana (turnkey agreements)
  • Kuģu hipotēkas un atsavināšanas
  • Tiesvedības par kuģošanas un ostu komercdarbības jautājumiem
  • Pārstāvība strīdos muitas iestādēs un vides aizsardzības institūcijās
  • Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar ostai piederošiem uzņēmumiem un saimnieciskiem objektiem
  • Piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai un tarifi
  • Kravas prasības un aizstāvība

Pieredze

2011

Birojs veiksmīgi pārstāv velkoņu kompānijas intereses Administratīvajā rajona tiesā strīdā ar Rīgas brīvostas pārvaldi, panākot lēmuma par pagaidu noregulējuma strīdā pieņemšanu. Pagaidu noregulējums dod iespēju veikt komercdarbību Rīgas ostā uz tiesvedības laiku, kas ir būtiski klienta komercdarbībai, reputācijai un tirgus daļas saglabāšanai.

2010

Birojs pārstāv klientu – ostas terminālu, strīdā ar tā akcionāru par aizdevuma līguma noslēgšanas noteikumiem un darījuma likumību. Apstrīdētā darījuma summa pārsniedz 12 miljonus eiro.