Vides tiesības

Vides tiesību kā konstitucionāla ranga tiesību loma un nozīme mūsdienās arvien turpina pieaugt. Spīgulis & Kukainis komanda seko līdzi aktuālajām vides tiesību tendencēm un nodrošina klientiem nepieciešamo juridisko palīdzību vides tiesību jautājumos.

  • Juridiski-teorētisku atzinumu vides tiesību un vides aizsardzības jomā sagatavošana
  • Klienta interešu pārstāvēšana un juridiskās palīdzības sniegšana teritorijas plānošanas līdzdalības procesos
  • Iesniegumu sūdzību, prasības pieteikumu saistībā ar vides tiesību pārkāpumiem sagatavošana
  • Valsts vides dienesta lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
  • Klienta pārstāvība un juridiskā palīdzība tiesvedībās vides tiesību jautājumos
  • Dokumentu sagatavošana atļauju un licenču vides tiesību jomā nokārtošanai klientiem