Anna Paučonoka

Zvērināta advokāte

Advokatūra

Zvērināta advokāte
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2011

Izglītība

Mag. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Laika posmā no 2007. līdz 2015. gadam Anna strādāja vienā no advokātu birojiem Latvijā, sākot darbu kā jurista palīgs maģistratūras studiju laikā, bet pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas kļūstot par zvērināta advokāta palīdzi un vēlāk, sekmīgi nokārtojot zvērināta advokāta eksāmenu, par zvērinātu advokāti. Strādājot advokātu birojā, Anna darbojusies privāto un publisko tiesību nozarēs un specializējusies darba tiesībās, nekustamā īpašuma un komercdarījumos, kā arī tiesvedībās.

Annas specializācija birojā Spīgulis & Kukainis ir civiltiesības, tajā skaitā līgumtiesības un komerctiesības, darba tiesības, civilprocess un tiesvedība civillietās.

Darbojoties Spīgulis & Kukainis, Anna ir sniegusi juridisko palīdzību uzņēmumiem, kas veic komercdarbību tirdzniecības, ražošanas, farmācijas, veselības aprūpes, kosmētikas, nekustamā īpašuma, būvniecības, IT un citās jomās, pārstāvot klientus tiesas procesos, sastādot un izskatot līgumu projektus un citus dokumentus, nodrošinot pilnu juridisko pakalpojumus spektru ar personāla dokumentācijas noformēšanu saistītajos jautājumos, nekustamā īpašuma un citu aktīvu iegūšanas, pārdošanas un pārvaldīšanas darījumos, visa veida komercdarījumos, kā arī veicot juridisko izpēti un gatavojot atzinumus ar klientu darbību saistītajos jautājumos.

Anna ir veiksmīgi pārstāvējusi klientus visu instanču tiesās darba lietās, ar nekustamajiem īpašumiem saistītājās lietās, lietās par parāda piedziņu, kā arī maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu