Artūrs Spīgulis, LL.M

Partneris, Zvērināts advokāts

Advokatūra

Zvērināts advokāts
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2005

Izglītība

Mag. iur. grāds (ar atzinību) Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības
Rīgas Juridiskā augstskola – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds (ar izcilību) tiesību zinātnēs
Concordia International University Estonia – Tallina, Igaunija

Pieredze

Laika posmā no 2003. līdz 2008. gadam Artūrs strādāja pazīstamā advokātu birojā Latvijā, darbojoties privāto un publisko tiesību nozarēs un specializējoties konkurences tiesībās, nekustamā īpašuma un komercdarījumos, kā arī tiesvedībās. Pirms tam Artūrs ir darbojies publiskajā sektorā - Eiropas Integrācijas birojā (Latvija) un Eiropas Reģionu Asamblejā (Francija).

Darbojoties Spīgulis & Kukainis, Artūrs ir nodrošinājis neskaitāmus uzņēmumus ar pilnu juridisko pakalpojumu spektru un apkalpojis  tādus tirgus līderus  kā dažādas televīzijas, laikrakstus, rūpniecības uzņēmumus, tranzīta un kuģniecības kompānijas, farmācijas, veselības aprūpes un kosmētikas, nekustamā īpašuma un būvniecības uzņēmumus, viesnīcas, IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus un citus.

Artūrs ir Spīgulis & Kukainis biroja vadītājs un ir veiksmīgi pārstāvējis klientus kā civillietās, tā administratīvajās tiesās un šķīrējtiesās, tajā skaitā ārpus Latvijas (ASV, Izraēla, Vācija un citās valstīs). Neatlaidīga un vienlaikus kreatīva juridiska pieeja darbam ir nodrošinājusi klientu interesēm svarīgus tiesu nolēmumus, kuri vairākkārt atzīti starp gada svarīgākajiem nolēmumiem Latvijas mērogā. Artūrs ir darbojies arī kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas tiesnesis. Pieredzi konkurences tiesībās Artūrs izmanto vadot konkurences noteikumu seminārus uzņēmumiem, tiesnešiem, advokātiem un pārstāvot klientus nacionālajā konkurences uzraudzības institūcijā, tiesās un arī Eiropas Komisijā. Artūrs bieži palīdz klientiem arī jautājumos un darījumos ārpus Latvijas kā tiesvedībās, tā kompāniju izveidē un aktīvu iegūšanā vai pārdošanā, iegūstot stabilu un profesionālu sadarbības partneru loku visā pasaulē ar advokātiem, notāriem, bankām, privāto aktīvu pārvaldītājiem un citām personām, tā nodrošinot pilna cikla pakalpojumus klientu vajadzībām.

Artūrs Spīgulis ir guvis milzīgu pieredzi Latvijas ostu sektorā, pārstāvot klientus attiecībās ar ostu pārvaldēm, tiesvedībās par tiesībām sniegt pakalpojumu ostās, vides jautājumos, ostas infrastruktūras izmantošanās un būvniecības strīdos, klientu pārstāvību realizējot LR Saeimā un valdībā, tiesās, valsts iestādēs un Eiropas institūcijās.

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu padome – kopš 2017. gada Artūrs darbojas kā loceklis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Komisijā pretendentu dokumentu izvērtēšanai. Šī komisija izvērtē pretendentus, kas vēlas kļūt par zvērinātiem advokātiem vai zvērinātu advokātu palīgiem.

Latvijas Hokeja Federācija – kopš 2017. gada augusta Artūrs Spīgulis ir iecelts Latvijas Hokeja Federācijas Spēlētāju pāreju komisijā. Komisija izskata jautājumus un pieņem lēmumus attiecībā uz spēlētāju pārejām starp Latvijas klubiem.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu, lietuviešu