Elīna Pankrate

Juriste, personas datu aizsardzības speciāliste

Izglītība

Doktora studiju programma “Juridiskā zinātne” (no 2017.gada)
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Mag. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Laika posmā no 2007.gada septembra līdz 2012.gada aprīlim Elīna strādāja Administratīvajā apgabaltiesā, pildot tiesneša palīga pienākumus. Šajā laikā Elīna ieguva nozīmīgu pieredzi par administratīvo procesu tiesā, risinot dažādus procesuālus jautājumus, kā arī ieguva pieredzi dažādu tiesas dokumentu sagatavošanā un padziļinātas zināšanas par konkurences tiesībām, patvēruma jautājumiem un nodokļu tiesībām.

No 2012.gada aprīļa Elīna darbojas birojā, un tiek piesaistīta biroja administratīvo tiesību lietām un darbojas arī publisko iepirkumu, vides tiesību, nodokļu tiesību un konkurences tiesību jomās. Elīna veic dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti un teorētisku atzinumu sagatavošanu, tiesiskā regulējuma juridisko izpēti, kā arī atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu. Elīna arī iesaistās jautājumu izpētē un risināšanā, kas saistīti ar personas datu aizsardzību – veic uzņēmumu datu aizsardzības auditus, gatavo novērtējumus par uzņēmumu atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī sagatavo nepieciešamos procedūru dokumentus un ieteikumus, lai nodrošinātu uzņēmumu atbilstību datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Elīna uzņēmumos pilda arī personas datu aizsardzības speciālista pienākumus.

Papildus kvalifikācija

Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste (no 2017.gada jūnija)

Valodas

Latviešu, angļu, krievu