Līva Upīte

Zvērināta advokāte

Advokatūra

Zvērināta advokāte
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija - no 2015

Izglītība

Mag. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Bak. iur. grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte – Rīga, Latvija

Pieredze

Līva, pirms pievienošanās Spīgulis & Kukainis komandai, vairākus gadus ir darbojusies kā palīgs zvērinātam advokātam un maksātnespējas procesa administratoram, kā arī strādājusi par juristi ārvalstu uzņēmumā parādu piedziņas lietās, iegūstot pieredzi tiesvedības un darbojoties dažādās privāto un publisko tiesību nozarēs.

Spīgulis & Kukainis Līva pievienojās 2012.gadā, vispirms sniedzot atbalstu biroja advokātiem kā konsultatīvais personāls, bet 2015.gadā Līva tika uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Līva, darbojoties Spīgulis & Kukainis, sniedz juridisko palīdzību dažādos privāto un publisko tiesību jautājumos tajā skaitā, bet ne tikai saistībā ar nekustamajiem īpašumiem, komercdarījumiem, mantojuma tiesībām, nodokļu jautājumiem. Līva pārstāv klientus dažādās valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī specializējas tiesvedības, pārstāvot klientus gan civillietās, gan administratīvajās lietās, kā arī ir sniegusi valsts nodrošināto juridisko palīdzību krimināllietās.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu