Rūta Dāvida

Juriste

Izglītība

Mag. iur. tiesību zinātnē 
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Bak. iur. tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Pieredze

Pirms pievienošanās birojam, Rūta guvusi pieredzi vairākus gadus strādājot valsts sektorā, specializējoties konkurences tiesībās. Šajā laikā iegūta pieredze dažādu konkurences tiesību jautājumu risināšanā, kā arī par administratīvo procesu iestādē un tiesā. Rūta stažējusies Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātā, sniedzot atbalstu konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanā.

Rūta tiek piesaistīta galvenokārt biroja konkurences tiesību lietām, veicot dažādu juridisku jautājumu teorētisku izpēti, teorētisku atzinumu un atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu, kā arī tiesiskā regulējuma juridisko izpēti.

Valodas

Latviešu, angļu, krievu