Būvniecības tiesības

Spīgulis & Kukainis pārstāv attīstītājus, investorus, būvniecības procesa dalībniekus (zemes īpašnieki, būvju īpašnieki, būvdarbu veicēji, būvuzraugi) un piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus ar būvniecības procesu saistītajos jautājumos:

  • Būvdarbu un būvuzraudzības līgumu analīze un sagatavošana
  • Pārstāvība jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības lēmumiem par būves piespiedu sakārtošanu, tai skaitā pašvaldības lēmumu apstrīdēšana, pārsūdzēšana un/vai izpildes nodrošināšana

Pieredze

2013

Administratīvā rajona tiesa apmierina AS „Ventspils Grain Terminal” pieteikumu un atceļ Ventspils pilsētas domes lēmumu, ar kuru tā noraidīja AS „Ventspils Grain Terminal” būvniecības ieceri par deviņu papildus graudu tvertņu būvniecību, kā arī tiesa uzlikusi domei pienākumu akceptēt šo AS „Ventspils Grain Terminal” būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.