Kapitālsabiedrību apvienošanās un pārņemšana

Visos kapitālsabiedrību apvienošanās un pārņemšanas darījumos Spīgulis & Kukainis tiecas saglabāt lietišķu darījumu pieeju, lai optimizētu darba procesu, samazinātu izmaksas un sekmētu efektīvu un ātru darījuma izpildi.

Spīgulis & Kukainis komanda veiks kapitālsabiedrības pārņemšanas plānošanu, izstrādās pārņemšanas programmas un īstenos stratēģijas kā komercsabiedrības pārņēmējiem, tā potenciālajiem pārņemšanas mērķiem, tāpat arī aizstāvēs no prettiesiskiem kapitālsabiedrību pārņemšanas gadījumiem.

  • Publisko un privāto kapitālsabiedrību apvienošanās, pārņemšana, pirkšana
  • Kapitālsabiedrību pārņemšanas stratēģiju izstrāde un realizēšana, finansējuma piesaiste
  • Dalība regulētajā tirgū, regulētā tirgus dalībnieka akciju izslēgšana no Fondu biržas Nasdaq Riga
  • Kopuzņēmumi, kapitālsabiedrību sadalīšana
  • Aizsardzība pret nevēlamiem darījumu piedāvājumiem un prettiesiskiem kapitālsabiedrību pārņemšanas gadījumiem
  • Pārrobežu un vietējie līgumi
  • Kapitālsabiedrības darbības padziļinātā izpēte (due diligence) pirkšanas/pārdošanas gadījum
  • Finanšu un nodokļu analīze attiecībā uz korporatīvo kapitālsabiedrību reorganizāciju
  • Tirgus situācijas un vērtības novērtēšana

Pieredze

2015

Birojs Konkurences padomē pārstāv apvienošanās dalībniekus mežizstrādes tirgū. Birojs nodrošināja apvienošanās ziņojuma izstrādi un apvienošanās darījuma sekmīgu saskaņošanu Konkurences padomē mežsaimniecības un ar to vertikāli saistītajos tirgos. Birojs pārstāvēja Konkurences padomē abus apvienošanās dalībniekus, kas ir vieni no lielākajiem šo tirgus dalībniekiem Latvijā, to kopējais apgrozījums pārsniedz EUR 120 miljonus.

2015

Birojs iesniedzis Konkurences padomei tā sagatavoto AS "POLIKLĪNIKA" un SIA "Centrālā laboratorija" apvienošanās ziņojumu. Darījumā iesaistīto dalībnieku apgrozījums pārsniedz 200 miljonus eiro.

2014

Konkurences padome atļauj Biroja klientu AS ‘’Veselības centru apvienība’’ un AS ‘’POLIKLĪNIKA’’ apvienošanos. AS „POLIKLĪNIKA” un AS „Veselības centru apvienība” kopējais apgrozījums 2013. gadā pārsniedza 160 miljonus EUR.

2008

Birojs pārstāv Lielbritānijas arhitektu un būvinženieru biroju saistībā ar tās Latvijas meitas sabiedrības pārņemšanu Amerikas lielākās būvuzraudzības firmas, kuras akcijas tiek kotētas Ņujorkas biržā, īpašumā. Birojs veica nepieciešamos korporatīvo tiesību uzdevumus sadarbībā ar vienu no lielākajiem Lielbritānijas advokātu birojiem.