Nekustamā īpašuma tiesības

Spīgulis & Kukainis pārstāv attīstītājus, investorus, aizņēmējus, kreditorus, viesnīcu pārvaldniekus, restorānus, nekustamo īpašumu pārvaldniekus, pilsētu un lauku īpašumu (lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meži) īpašniekus. Spīgulis & Kukainis palīdz saviem klientiem tādās nekustamā īpašuma lietās kā:

 • Nekustamo īpašumu, tai skaitā komerciālo objektu, dzīvojamo platību, nekustamo īpašumu ārpus apdzīvotām vietām, pirkšana, pārdošana, noma (īre), sadalīšana un apvienošana
 • Īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu
 • Kopīpašuma izbeigšana
 • Līgumi par kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumi
 • Hipotēkas nodibināšana un hipotēku līgumu pārstrukturēšana
 • Īpašuma tiesību un nekustamā īpašuma apgrūtinājumu reģistrācija
 • Darījumu ar nekustamajiem īpašumiem pareiza noformēšana termiņuzturēšanas atļaujas saņemšanai Latvijā
 • Apstiprināšana mantojuma tiesībās un mantinieku īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšana zemesgrāmatā
 • Nodokļu piemērošana nekustamo īpašumu darījumos
 • Zonēšana un zemes izmantošana
 • Līgumi ar būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, arhitektiem
 • Nekustamā īpašuma darījumu riska analīze/padziļināta izpēte
 • Īpašuma tiesību kvalitātes novērtēšana un uzlabošana
 • Apgrūtinājumu analīze un risinājumu izstrāde
 • Projektu kreditēšana un finansēšana, nekustamā īpašuma novērtēšanas organizēšana
 • Komerciālo nekustamo īpašumu un dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

Pieredze

2018

Birojs pārstāv klientu pēdējos 4 gados Latvijā dārgākajā dzīvokļa iegādes darījumā, kura summa pārsniedza 1.4 milj. euro.

2017

Birojam sekmīgi pārstāvot savas klientes intereses, ar Limbažu rajona tiesas spriedumu tika nolemts atjaunot taisnīgumu un atzīt par spēkā neesošiem vairākus pirkuma līgumus, atjaunojot īpašuma tiesības prasītājai jeb sākotnējai nekustamā īpašuma īpašniecei. Prasītājai piederēja nekustamais īpašums, kurš uz viltotas pilnvaras pamata tika pārdots vispirms juridiskai personai, savukārt juridiska persona nekavējoties to pārdeva tālāk fiziskai personai.

2010

Birojs pārstāv nozīmīgu Zviedrijas nekustamā īpašuma sektora uzņēmumu, tā uzdevumā veicot vairāku iespaidīgu nekustamā īpašuma objektu due diligence procedūras, kuru rezultātā tiek atklāti būtiski trūkumi, kas ļauj klientu pasargāt no lieliem zaudējumiem neveiksmīgu ieguldījumu dēļ.

2009

Birojs sekmīgi pārstāv sava klienta intereses, pārraugot klientam piederošo nekustamo īpašumu pārdošanu Bulgārijā un nodrošinot darījuma sekmīgu norisi un klientam saņemot pilnu pirkuma maksu, pat neizbraucot no Latvijas.